»Výroba vína je týmová práce. Každý
z nás využívá všech schopností
na cestě k tomu nejlepšímu vínu.«
Andrea Zull

Phillip Zull
Phillip Zull
Werner Zull
Werner Zull
Andrea Zull
Andrea Zull
Oma Zull
Oma Zull
Andrea Zull jun.
Andrea Zull jun.

Naše vědomosti o víně se předávají z generace na generaci se sebekritickým nadhledem.

Nevšímáme si přepjaté módy, odmítáme zastaralé receptury, zříkáme se jednotných šablon úspěchu – opatrné se otevření novému, individuální přístup k inovativním myšlenkám a růst našich sil jsou oproti tomu našemi vizemi, v jejichž rozměru do budoucna myslíme a žijeme.

Naši kvalitu lze zažít, propů jčujeme vínu vlastní identitu a zprostředkováváme lásku k vínu až k úplnému požitku. Chceme prezentovat víno, které je vhodné k rů zným příležitostem, povzbuzuje a inspiruje. Přesně řečeno, je nám dů ležitá:

RADOST
Z
VINA

Cas, který investujeme jako zkušený rodinný podnik do našich vinic, láska a prostor, které věnujeme naší denní péči a ručními pracemi v každém ročním období, se odráží v chuti našich vín. Naše vědomosti o víně se předávají z generace na generaci se sebekritickým nadhledem. Snaha po nejvyšší kvalitě vína údává směr našeho konání. Syn Phillip pokračuje v tom, co otec Werner již vždy sledoval jako vizi – vyrábět zjevně elegantní a zároveň mnohovrstevně strukturovaná vína s brilancí a velkým potenciálem skladování.

Nepoužíváme herbicidy ani umě lá hnojiva, ale šetrné ochranné rostlinné prostředky a boj s plevelem zdoláváme mechanicky. Již po dobu tří generací nám leží na srdci nahlížet na přírodu s veškerým respektem. Jako ekologicky uvědomě lý vinařský podnik s kořeny tradice a inovačními křídly splňujeme požadavky přísně kontrolované integrační výroby (KIP). Na základě stálého kompostování a střídavého zazeleně ní vinic navíc zvyšujeme individualitu našich vín.

Ruční sběr hroznů nemá nic společného s romantikou, ale myslíme, že stroje do dnes nemohou nahradit lidské nasazení. Během sklizně dochází až k trojnásobné manuální selekci hroznů , při níž jsou hrozny sklízeny podle stupně vyzrálosti nebo ponechány na révě. Jen tak mů že být dodržena kvalita, ke které jsme se zavázali.

Nahoru